Ondernemingsplan

Een ondernemingsplan, ook wel businessplan of bedrijfsplan genoemd kan door banken of financiers gevraagd worden als u voor uzelf wilt beginnen of op zoek bent naar investeerders. Hierin brengt u uw gehele onderneming in kaart qua kosten en opbrengst, winstprognoses, toekomstige investeringen, concurrentieanalyses etcetera. Daarnaast kan het u ook een beter beeld geven van de slagingskans omdat u kansen, bedreigingen, concurrentie en potentiële klanten en de financiële situatie en prognose goed in kaart brengt. Maar waar begint u precies en wat heeft u wel en niet nodig.

 

Van Laar IMA kan u helpen met de inrichting van uw ondernemingsplan of deze zelfs samen met u maken. Daarnaast bieden wij ook templates (voorbeeldplannen) die de basis van uw businessplan vormen. Deze voorbeeldplannen kunt u gebruiken om zelf uw ondernemingsplan te maken zonder onze hulp.

Het kan ook zijn dat u een ondernemingsplan heeft ontvangen en deze door ons wilt laten controleren. We controleren of er wellicht fouten inzitten of tegenstrijdigheden. We kijken of het plan naar onze mening reëel en haalbaar is en geven u onze visie erover. Een visie van een buitenstaander die fris en zonder vooroordelen naar het plan kijken en u adviseert over of het een goed of slecht plan is om met deze partij in zee te gaan.

 

We brengen de risico’s in kaart en geven adviezen over wat er wellicht aangepast of veranderd dient te worden om het rendement te verhogen (als het gaat om een investering), de kosten te verlagen of welke vragen u nog dient te stellen zodat u voldoende informatie heeft om een goede keuze te maken.

 

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op.

Open chat
Hallo!
Hoe kunnen we je helpen?